Försäljnings- och serviceprogrammet

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet och en film.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du en utåtriktad och nyfiken person som gillar att möta andra människor? Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av försäljning, handel och kommunikation.

På det här programmet får du utveckla din förmåga att möta människor, både som kunder och medarbetare. Du får lära dig om försäljning, e-handel, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, olika branscher, entreprenörskap och affärsutveckling. Du utvecklar din förmåga att möta människor och att utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.

På Wasaskolan ligger mycket fokus på besöksnäring och turism. Turismen växer ständigt i Tingsryds kommun och det finns goda chanser till jobb i kommunen. På visittingsryd.se kan du läsa mer om besöksnäringarna i kommunen och om det stora utbudet i Tingsryds kommun.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen.
Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Börja arbeta direkt

Om du vill börja arbeta inom det som du utbildat dig efter din studentexamen så kan du exempelvis arbeta som butikssäljare, företagssäljare inköpsassistent, kundtjänstmedarbetare, lagerarbetare och marknadsassistent.

Om du vill studera vidare

När du tagit studenten kan du studera vidare inom yrkeshögskolan. Du kan även välja att läsa kurser under din utbildning som gör att du efter studenten har behörighet att studera vidare på högskola eller universitet. De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet är en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Du kan läsa dessa inom programfördjupningen.