Gymnasiesärskolan

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans individuella program är till för dig som inte kan gå ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Det är utformat så att det passar just dig, för att du ska få de bästa förutsättningarna till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

På gymnasiesärskolan är syftet att ge dig som elev en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.

På det individuella program läser du ämnesområden istället för ämnen.

Ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

På det individuella programmet i gymnasiesärskolan kan du kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn avgör vad som kan kombineras.

Det går också bra att läsa en så kallad särskild variant. Det är ett speciellt utformat nationellt program, allt för att du som elev ska få den utbildning som passar just dig allra bäst.