Vår vision: En skola för alla

En skola för alla

I Tingsryds kommun arbetar vi inom skolan efter visionen ”En skola för alla”. För att visionen ska bli meningsfull och begriplig har barn- och utbildningsförvaltningen själva fyllt visionen med ett innehåll som är relevant för alla som finns i verksamheten och för elevernas vårdnadshavare. De fem rubrikerna är:

  • Relationspedagogik
  • Värdeskapande lärande
  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Differentierad undervisning
  • Kollegialt lärande

Vi arbetar med visionen på olika nivåer. Det handlar om stora strategiska frågor som har med vår inriktning att göra: ”passar denna satsning in i vår vision, eller ska vi avstå”? Men för att visionen ska leva måste den också märkas och jobbas med både i klassrummet, i korridorerna och på skolgården. Wasaskolan ska vara en skola för alla, där mångfald är vår tillgång, vi lär av varandra och där alla ska lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.