Studie- och yrkesvägledare

Funderar du på ditt framtida yrkesval,  din utbildning på Wasaskolan eller högskolestudier?

I så fall kan du ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare som kan ge dig vägledning och stöd när det gäller både din nuvarande eller kommande utbildning, yrken och arbetsliv.