Vi jobbar på Wasa

Vi har personal med hög kompetens och stort engagemang, alltid med målet att du som elev ska utvecklas och få en smidig väg mot vidare studier och arbete. Andelen personal med lärarlegitimation är hög och lärarna som håller i undervisningen på de praktiska programmen har dessutom många års egen yrkeserfarenhet.

Personal

Åsa Wyndhamn

Åsa Wyndhamn

Rektor

0477-444 72

Urban Midenby

Programansvarig för samhällsprogrammet

Conny Aagesson

Conny Aagesson

Programansvarig för teknikprogrammet

Theodolinda Långh

Theodolinda Långh

Specialpedagog

072-889 21 49

Anna Trautmann

Anna Trautmann

Studie och yrkesvägledare

0477 44474

Joakim Prytz

Joakim Prytz

Lärare

047744486

Jakob Alfredsson

Jakob Alfredsson

Skolbibliotekarie (tjänstledig)

0477-444 78

Stina Tobiasson

Stina Tobiasson

Bibliotikarie

0477-444 78

Helene Håkansson

Heléne Håkansson

Skolsköterska

072-51715 97

Friederike Debus

Friederike Debus

Internationell koordinator

Harald Hamacher

Harald Hamacher

Lärare samhällsprogrammet

Alizhan Zhorobaev

Alizhan Zhorobaev

Ämneslärare SO (tjänstledig)

Ulrika Harding

Ulrika Harding

Ämneslärare engelska

Robert Gallus

Robert Gallus

Yrkeslärare på industriprogrammet

Per-Ola Melander

Per-Ola Melander

Ämneslärare svenska och engelska

Mikael Strand

Mikael Strand

Speciallärare

Marina Lennartsdotter

Marina Lennartsdotter

Lärare gymnasiesärskolan

Cecilia Cato

Cecilia Cato

Elevassistent

Laila Stanakzai

Laila Stanakzai

Modersmålslärare

Therese Johansson

Therese Johansson

Barn- och fritidsprogrammet

Eva Ebbelind

Eva Ebbelind

Ämneslärare svenska och engelska

Johanna Wennerberg

Johanna Wennerberg

Elevassistent

Ulrika Fällgren

Ulrika Fällgren

Planerare

0477-444 90

Katarina Bojestig

Katarina Bojestig

Ämneslärare svenska, musik

Mzkeen Ahmad

Mzkeen Ahmad

Studiehandledare

Dick Petersson

Dick Petersson

Yrkeslärare på industriprogrammet

Ingemo Larsson

Ingemo Larsson

Lärarassistent

Christoffer Cederholm

Christoffer Cederholm

Ämneslärare web, programmering

Perry Erlandsson

Perry Erlandsson

Programansvarig för barn- och fritidsprogrammet

Mari Aidemark

Mari Aidemark

Ämneslärare biologi, naturkunskap

Anna Dässler

Anna Dässler

Ämneslärare tyska, ekonomi

Niclas Ternedal

Niclas Ternedal

IKT-pedagog

0477-444 63

Helen Roos

Helen Roos

Administratör

0477-444 70

Aintzane Belamendia

Aintzane Belamendia

Ämneslärare spanska

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

Ansvarig för hockeygymnasiet

076-0495491

Adrian Edberg

Adrian Edberg

Studiecoach

Anton

Anton Andersson

ämneslärare religion, historia och filosofi

Magnus

Magnus Mellquist

Ämneslärare SO

Malin

Malin Lindborg

Ämneslärare matematik

Per

Per Johansson

Yrkeslärare industritekniska programmet

Oliver

Oliver Kerbs

Ämneslärare i Svenska och Tyska

Lars Andersson

Lars Andersson

Vaktmästare

0477-444 84

Kenth Johansson

Kenth Johansson

Vaktmästare

0477-444 84

Kristina Eriksson

Kristina Eriksson

Lokalvårdare

Katrin Larsson

Katrin Larsson

Lokalvårdare