Ung Företagsamhet

På Wasaskolan arbetar vi med Ung Företagsamhet, så kallade UF-företag. För eleverna på ekonomiprogrammet är det obligatoriskt, men det är möjligt för elever på samtliga program att driva ett UF-företag. Sedan kursen i entreprenörskap blev obligatorisk så har möjligheterna blivit ännu större för alla våra elever.

Målet med UF-företagen är att ge gymnasieungdomar en möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Tillsammans med vår granne, den fristående gymnasieskolan Academy of music and business, AMB, arrangerar vi varje år Drakboet för våra elever som har startat UF-företag. Drakboet är en företagsmässa där eleverna får en chans att visa upp sina företag, samtidigt som de får presentera sina företagsidéer för representanter från det lokala näringslivet och Tingsryds kommun.