Rutiner och riktlinjer vid besök

Rutiner och riktlinjer vid besök

Den kommunala skolan är en myndighet, vilket innebär att den är skyldig att ta emot besök från enskilda. Det innebär dock inte att allmänheten får vistas fritt på området. Verksamheten sker under kommunens och skolledningens ansvar, vilket innebär att de har ett ansvar för elevernas trygghet och säkerhet.

I bifogat dokument kan du läsa bildningsnämndens information kring vad som gäller för besök på Wasaskolan och Tingsryd kommuns övriga skolenheter.

Rutiner och riktlinjer vid besök