Skolbibliotek

Wasaskolan har ett modernt och bemannat skolbibliotek som är placerat mitt i skolan. Det finns cirka 8 000 titlar.

Du som elev har även möjligheten att använda dator och kopiator.

Låneregler

Det är gratis att låna och gratis att få ett lånekort. Det enda som behövs är giltig fotolegitimation. Lånekortet gäller även på alla kommunens folkbibliotek. (Observera dock att de har andra låneregler, exempelvis förseningsböter och kortare lånetid.)

För att skicka påminnelser behövs din e-postadress. Om du inte lämnar någon personlig e-postadress skickar vi påminnelser till din skoladress. Så kolla e-posten regelbundet. Om du inte lämnar tillbaka boken efter tre påminnelser skickar vi en räkning på 100 – 200 kronor, beroende på bokens inköpspris.

Lånetider

  • Normal lånetid – 4 veckor
  • Reserverade media – 2 veckor
  • Omlån av ej reserverade böcker max 5 gånger.

Om du har en skuld till ditt folkbibliotek på över 100 kronor så får du inte låna förrän du betalat din skuld.

Reservationer

Böcker som är utlånade, kan man reservera. Böcker som inte finns i vår kommun kan man fjärrlåna, det kostar 10 kronor per bok.

Att låna

Lånekortet är en värdehandling, spärra därför alltid kortet om du tappat bort det. Ett ersättningskort kostar 10 kr och gäller på alla bibliotek i kommunen.

Återlämning av böcker

När du ska lämna tillbaka boken, gör det i återlämningslådan utanför biblioteket eller direkt till bibliotekarien. Lämna inte boken utan uppsikt för då riskerar du att få betala boken om den kommer bort. Ställ därför inte boken i bokhyllan eller på disken. Böcker som inte återlämnas tar vi betalt för med en summa mellan 100 kronor och 200 kronor beroende på inköpspris.

Referensböcker

Du får kopiera de sidor du behöver. Det är inte tillåtet att ta med dessa böcker
utanför tidningsrummet och de lånas inte ut.

Databaser

Folkbibliotekets databaser kommer man åt här.