Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn och ungdomar från 0 till 19 år inom Tingsryds kommun verksamhetsområde omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Denna försäkring som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Protector Försäkring
Hemsida: www.protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

  • Åtgärder vid skada
  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av aktuellt försäkringsbolag innan resan påbörjas

Mer information
Försäkringsbesked Protector
Information om kommunens olycksfallsförsäkring