Wasaskolans profiler

Det finns tre profiler på Wasa: Ishockey, fotboll och idrott.