Internationella projekt

På Wasaskolan är olika typer av relationer av stort värde. Tack vare internationella projekt kommer världen lite närmare och vi skapar relationer över landsgränser. Just nu har vi flera spännande projekt på gång och bygger genom dem ett nätverk som kan bli till både vänskap och yrkesmässiga kontakter.

Utländska praktikanter och studieresor

Varje termin tar Wasaskolan emot utländska praktikanter via EU:s program för internationellt samarbete, Erasmus+. Eleverna studerar i sina hemländer och har sin studiepraktik på Wasaskolan där de stöttar lärare i lämpliga ämnen.

Genom Erasmus+ har Wasaskolan även genomfört flera studieresor, till bland annat Italien och Irland. Wasaskolan har även tagit emot skolor från andra länder som har varit på studieresa.

Elever från Italien på besök
Elever från Italien på besök på Wasaskolan 2024.

 


International collaborations

Wasaskolan has international collaborations with schools abroad and is open to new partnerships. Contact us if you are interested in collaborating. Contact information can be found above.