Internationella projekt

På Wasaskolan är olika typer av relationer av stort värde. Tack vare internationella projekt kommer världen lite närmare och vi skapar relationer över landsgränser. Just nu har vi flera spännande projekt på gång och bygger genom dem ett nätverk som kan bli till både vänskap och yrkesmässiga kontakter.

Nordplus Junior

Vi ingår i Nordiska ministerrådets Nordplus Junior som är ett program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum. Projektet, där Wasaskolan planerar för utbyte med en skola i norska Buskerud, sträcker sig fram till och med september år 2023.

Temat för utbytet är retorik och målet är att elever från skolorna ska mötas fysiskt fyra gånger under projekttiden. För Wasaskolans del är ett av huvudmålen med utbytet att utveckla en retorikkurs som ska starta hösten 2022. Genom utbytet ska eleverna tillsammans skapa en retorisk verktygslåda, alltså testa och samla på sig fungerande metoder som gör det lättare att uttrycka sig på ett bra sätt i olika sammanhang. Det kan röra sig om att hantera sociala medier, argumentera på ett bra sätt och förbereda sig för arbetsintervjuer.

Under våren 2022 arrangeras den första träffen när elever och skolpersonal från Norge besöker Wasaskolan i Tingsryd. Under hösten 2022 planeras en resa till  Norge för elever från Wasaskolan.

Utländska praktikanter

Varje termin tar Wasaskolan emot utländska praktikanter via EU:s program för internationellt samarbete, Erasmus+. Eleverna studerar i sina hemländer och har sin studiepraktik på Wasaskolan där de stöttar lärare i lämpliga ämnen. Under hösten 2021 har Wasaskolan haft två studenter från Tyskland på plats. Under våren välkomnar vi ytterligare två.