Barn- och fritidsprogrammet

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet och en film.

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor i olika åldrar? Då är detta ett program för dig. Du lär dig att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Både inom pedagogiska och sociala yrkesområden och inom fritids- och friskvårdssektorn. Din lyhördhet och kreativitet utvecklas och du lär dig att skapa rätt förutsättningar för att andra människor ska utvecklas och lära.

På Wasaskolan läser du inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. När du har tagit studenten kan du börja arbeta som elevassistent eller barnskötare.

Elevassistenter arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Som elevassistent kan du också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på raster och på fritids. Som barnskötare arbetar du med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. Som barnskötare är du med och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att ha minst 15 veckor APL, arbetsförlagt lärande. Under de veckorna får du vara på förskolor, skolor eller inom omsorgen. Då har du chans att använda kunskaperna du har fått i skolan ute i praktiken.

Om du vill studera vidare

Efter studenten har du möjlighet att fortsätta att studera på yrkeshögskola. Från hösten 2023 ingår kurser för allmän behörighet för högskola i timplanen. Du har möjlighet att välja bort de högskoleförberedande kurserna under utbildningen.