Ekonomiprogrammet

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet och en film.

Ekonomiprogrammet

Detta är programmet med fokus på organisationer, företag och samhälle. Du får lära dig både i teorin och praktiken hur ett företag fungerar samt hur man driver eget. Vårt samhälle är påverkat av ekonomiska samband och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge dig kunskaper om olika villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.

På Wasaskolan är målet att göra alla elever självständiga och redo för framtiden. Under ett år får du därför chansen att driva ditt eget UF-företag, med din alldeles egna affärsidé. Just din idé kanske leder till att du och dina klasskompisar går vidare till SM, där ni får tävla mot andra UF-företag i landet. Lärdomarna av din UF-resa kommer göra dig mer attraktiv på en kommande arbetsmarknad.

Marknadsföring, finansiering, kalkylering, samhällsekonomi, juridik och bokföring är några andra fokusområden på ekonomiprogrammet. Du lär dig att leda grupper och att fördela arbetsuppgifter inom en organisation. På Wasaskolan har du även möjligheten att läsa grafisk kommunikation i din programfördjupning.

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och ger dig många möjligheter till framtida högre studier inom ekonomi- och samhällsvetenskap. Du vill kanske läsa vidare till civilekonom eller marknadsförare? Du får också en god behörighet till att läsa vidare till yrken som ligger utanför den ekonomiska sektorn, såsom lärare, polis eller journalist. Efter tre år på ekonomiprogrammet är valmöjligheterna många.