Industritekniska programmet

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet och en film.

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram där du får lära dig allt du behöver kunna inom industri och teknik för att ge dig ut i yrkeslivet efter studenten. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta som exempelvis svetsare, underhållstekniker, montör, CNC-operatör, maskinoperatör eller plåtmekaniker.

Under utbildningen får du arbeta med moderna arbetsmetoder så som robotteknik och du lär dig flera avancerade styrsystem. På det här programmet finns även möjligheten att vara ute i arbetslivet och vara lärling på företag.

På Wasaskolan finns två inriktningar på programmet: produkt- och maskinteknik samt svetsteknik.

Inriktningen produkt- och maskinteknik ger dig kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar. Du lär dig att hantera och bearbeta olika typer av material och du lär dig om produkters design, konstruktion och produktion. Inriktningen öppnar dörren att arbeta som exempelvis maskinoperatör.

På inriktningen svetsteknik lär du dig olika svetstekniker och plåtbearbetning. Efter studenten finns möjligheten att arbeta som svetsare.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning har du 18 veckor APL, arbetsförlagt lärande. Under de veckorna får du vara på några företag i närområdet.

Om du vill studera vidare

Oavsett vilken inriktning du väljer kan du efter studenten fortsätta att studera på yrkeshögskola. Från hösten 2023 ingår kurser för allmän behörighet för högskola i timplanen. Du har möjlighet att välja bort de högskoleförberedande kurserna under utbildningen.