Introduktionsprogrammet

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet.

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är rätt plats för dig som inte är behörig att komma in på ett nationellt program. Här är målet att du ska bli behörig eller att du ska bli redo för en annan utbildning eller arbete.

Utbildningen på introduktionsprogrammet anpassas efter dina förutsättningar och behov. Det kan innebära att du läser enbart grundskoleämnen eller att du läser hela eller delar av gymnasiekurser. Kanske behöver du ha stora delar av din utbildning arbetsplatsförlagd?

Wasaskolan erbjuder två introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ, IMA

Programmet utformas efter dig som elev. Det vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Du har lite tid kvar innan du blir behörig eller så vill du ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning.

  • Språkintroduktion, IMS

Programmet är till för dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning. En inledande bedömning av dina kunskaper görs. Utifrån den baseras utbildningen så att du får de ämnen och kurser som behövs för din fortsatta utbildning.