Samhällsprogrammet

Vill du läsa ännu mer om programmet? På Skolverket.se
finns mer info om programmet och en film.

Samhällsprogrammet

På samhällsvetenskapliga programmet utvecklas dina kunskaper om hur samhället fungerar i Sverige och världen i övrigt. Det högskoleförberedande programmet kan vara ett bra val för dig om du är intresserad av nyheter, gillar att diskutera, läsa och skriva.

Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar dörrar mot framtiden och ger stora valmöjligheter. Här får du som elev perspektiv på Sverige och omvärlden och du lär dig om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. I utbildningen ingår att behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Genom att diskutera dåtid och nutid ges du som elev också förutsättningarna att förstå olika samhällsstrukturer och orientera dig inför framtida samhällsförändringar.

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom de kunskapsområden som ingår i utbildningen.

När du tar studenten har du en bred behörighet för vidare studier till en mängd yrken. Du kan till exempel välja att utbilda dig till polis, socionom, journalist, lärare eller psykolog.

Beteendevetenskap

Vi har inriktningen beteendevetenskap. Den ger dig fördjupade kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.